Mentorskapsprogram

För att optimera varje individs utveckling så använder Starzone moderna hjälpmedel för dokumentation och uppföljning. I spelarens APP har dom sina individuella fysprogram samt dagboken där dom kontinuerligt dokumenterar genomförda aktiviteter. 

 

Varje månad så redigeras 8-10 videoklipp för månadsmötet där coach och spelare genomför 1 timme videoanalys. Alla klipp samlas i spelarens individuella videobibliotek där dom via mobil, padda eller dator har tillgång till dom redigerade klippen. 

 

Varje spelare har sitt eget personliga fysprogram som genomförs såväl on- som office. Programmet är tillgängligt i spelarens APP med både bilder, beskrivning samt att det finns instruktionsfilmer på varje övning. 

ALLT DETTA INGÅR

Erfaren dedicerad coach
Våra coacher använder en gemensam metodik baserat på ledarskap från NLP. Syftet att hela tiden stärka spelarens självkännedom och självkänsla.
Utvecklingssamtal med dokumenterad målplan
Två gånger per år har respektive coach ett utvecklingssamtal där målplanen revideras. Allt dokumenteras i spelarens egna APP.
Veckosamtal
En gång i veckan görs muntlig avstämning för att göra avstämning av planerade aktiviteter samt uppföljning av veckans träningar och matcher.
Månadsmöten med videoanalys
En gång per månad genomförs 1 timme av videoanalys baserat på respektive spelares matchklipp. Syfte att utveckla förståelsen för spelet ishockey.
Individuella fysprogram
Varje spelare har individuella fysprogram anpassade för ålder och vilka fysiska egenskaper som behöver utvecklas.
Ispass
En gång per månad har man tillsammans med övriga Mentorskapsspelare 1 timme is med alla Coacher. Förutom istester får spelarna möjlighet att i detalj träna på de områden som dom behöver utveckla.

Förfrågan Mentorskap