Inside Starzone Sports

Performance Center

Fallbreak Camp Märsta 2018

Our technology changes the way players think, act and behave.

Vår teknologi påverkar ditt beteende och hur du som spelare tänker och agerar.

OUR SERVICES / VÅRA TJÄNSTER

Camps/Camper

Starzone Sports has Camps for senior players down to the  youngest players in Sweden, Latvia and the United States.

Starzone Sports har Camper för seniorspelare ner till yngsta pojkspelare i Sverige, Lettland och USA.

READ MORE/LÄS MER

Players/Spelare

Our academy offers individual coaching and training for hockey players who want to maximize their development.

Vår akademi erbjuder individuell coachning och träning för hockeyspelare som vill maximera sin utveckling.

READ MORE/LÄS MER

Performance Center

Next level of individual training for Goal Scoring, Speed and Control.

Nästa generation av individuell träning för Målskytte, Snabbhet och Kontroll.

READ MORE/LÄS MER

Associations/Förening

We provide comprehensive solutions for associations that want to streamline and develop their sporting organization.

Vi erbjuder helhetslösningar för föreningar som vill effektivisera och utveckla sin sportsliga organisation.

READ MORE/LÄS MER

Coaching Academy/Coach Akademi

Sweden's only Coaching Academy for the development of next-generation of coaches and instructors.

Sveriges enda Coach akademi för utveckling av nästa generations coacher och instruktörer.

READ MORE/LÄS MER

Sales & Marketing/Försäljning & Marknad

Starzone Sports offers consulting and modeling for the development of sponsors/company networking.

Starzone Sports erbjuder konsultation och modeller för utveckling av sponsor/företags nätverk.

READ MORE/LÄS MER

Starzone Sports AB

Söderbyvägen 4, 195 60 Arlanda Stad
+46 8 590 819 00

Social Media/Sociala medier