Inside Starzone Sports

Breaking News! Starzone Sports Next Level of Individual Development

Take a look behind the scenes at our pro hockey coaches in action

We maximize development for players, teams and organizations through innovative tools, modern leadership and business creativity. Let's show you how!

Vi maximerar utveckling för spelare, lag och föreningar genom innovativa verktyg, modernt ledarskap och affärsmannaskap. Låt oss visa hur!

OUR SERVICES / VÅRA TJÄNSTER

Camps/Camper

Starzone Sports has Camps for senior players down to the  youngest players in Sweden, Latvia and the United States.

Starzone Sports har Camper för seniorspelare ner till yngsta pojkspelare i Sverige, Lettland och USA.

READ MORE/LÄS MER

Players/Spelare

Our academy offers individual coaching and training for hockey players who want to maximize their development.

Vår akademi erbjuder individuell coachning och träning för hockeyspelare som vill maximera sin utveckling.

READ MORE/LÄS MER

Online

Modern and simple Online Services for associations, teams and players who want to take the next step in their development.

Moderna och enkla Online tjänster för föreningar, lag och spelare som vill ta nästa steg i sin utveckling.

READ MORE/LÄS MER

Associations/Förening

We provide comprehensive solutions for associations that want to streamline and develop their sporting organization.

Vi erbjuder helhetslösningar för föreningar som vill effektivisera och utveckla sin sportsliga organisation.

READ MORE/LÄS MER

Coaching Academy/Coach Akademi

Sweden's only Coaching Academy for the development of next-generation of coaches and instructors.

Sveriges enda Coach akademi för utveckling av nästa generations coacher och instruktörer.

READ MORE/LÄS MER

Sales & Marketing/Försäljning & Marknad

Starzone Sports offers consulting and modeling for the development of sponsors/company networking.

Starzone Sports erbjuder konsultation och modeller för utveckling av sponsor/företags nätverk.

READ MORE/LÄS MER

Starzone Sports AB

Engelbrektsvägen 54, 186 46 Vallentuna, SWEDEN
+46701478384

Social Media/Sociala medier